گرامیداشت یاد و خاطر سردار سلیمانی در ساختمان ستادی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی