تقدیر از همکاران ایثارگر و خانواده معظم شهدا و جانبازان دانشکده داروسازی و علوم دارویی