مسابقه پیاده روی بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران