با حضور دکتر خوشدل از بانوان اداره کل حراست تقدیر شد

۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ۵