تبریک گرامیداشت میلاد مولی الموحدین علی(ع) و روز پدر در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران