به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، شورای هماهنگی حراست های استان تهران هم اکنون در سالن همایش شهید احدی ساختمان سه ای سلامت این دانشگاه در حال برگزاری است.

۰۹ آبان ۱۴۰۰ ۶
نام عکاس: عکس: محمود رحیمی