چشم انداز

چشم انداز
چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ارتقای سلامت جامعه، بهبود کیفیت علمی، تاثیرگذاری در تولید علم، تربیت فارغ التحصیلان متخصص، رشد تعاملات علمی، ملی و بین المللی، گسترش رشته های مرتبط و ارتقاء کیفی آموزش است.

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران چشم انداز