مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران "


شبکه های اجتماعی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید iaumst_pr@                                 

چشم انداز

چشم انداز چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ارتقای سلامت جامعه، بهبود کیفیت علمی، تاثیرگذاری در تولید علم، تربیت فارغ التحصیلان متخصص، رشد تعاملات علمی، ملی و بین المللی، گسترش رشته های مرتبط و ارتقاء کیفی آموزش است.